Sunday, October 16, 2011

SCION

they said i am such
knowing me like thunder clutch
keep telling the same things
till sweat is no longer a sweat
flood and full by desultory.
because,
when they won the glory
they shouted merry.

they said i am the scion
erudite among the fierce lion
seems to know the bull
neither cool nor fool.
but,
when they won the glory,
they shouted merry.

and still,
they said i am scion.

-saya guru sandaran...acepedeh lol-

Tuesday, October 11, 2011

bahasa mu

sialan itu bukan bahasa elok.
bukan kah nenek mu sudah berpesan,
jangan terus terusan diperolok
nanti hilang ksabaran.

sialan itu bukan bahasa elok,
tapi yang berpesan serupa mogok,
asal ku tahu guna,
tiada tolok.
jadi.... sialan itu bahasa elok?

-anggur merah-

Monday, October 10, 2011

sepertiga malam

kosong waktu berpusing
tatkala hamba itu sedang berzikir.
kumat mulut tapi hati tidak lagak begitu.
jangan kau pernah.
tatkala hamba itu sedang berzikir
kumat mulut tapi hati tidak lagak begitu.

tapi sedar aku itu tidak penting.
adakah aku sang pencipta yang yakin,
sebagaimana yakin nya sang nyata
akan kumat itu yang dititip.

tapi sedar aku akan selepas itu,
aku bukan sang pencipta.
aku bukan sang nyata.
aku patut menadah syukur,
ada juga kumat ditafakur.

menthol.

i can say whatever i want.
i can lay on wherever i want.
it is just the matter of grunt.
it is just the matter of blunt.

i can say whatever i want.